Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (2024)

Laatst bijgewerkt:

Share in FacebookShare in TwitterShare in WhatsappShare in TelegramShare by email

Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (1)

VPN of DNS nodig voor je Apple TV?

Nu ExpressVPN kopen

Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (2)

Eén VPN-account op alle apparaten.

Gratis apps krijgen

Deze handleiding laat zien hoe je de ExpressVPN-app instelt op Apple TV (tvOS 17).

Belangrijk: Als je Apple TV tvOS 16 of ouder is, moet je updaten naar tvOS 17 of nieuwer om de ExpressVPN-app voor tvOS te kunnen gebruiken.
NB:Voor oudere Apple TV-modellen kun je onze MediaStreamer-dienst gebruiken of je Apple TV aansluiten op een wifi-router met routersoftware van ExpressVPN. MediaStreamer is ontworpen voor een soepele streamingervaring, maar biedt niet de privacy- en beveiligingsvoordelen van een VPN. Daarom raden we het gebruik van MediaStreamer af als je in plaats daarvan de app kunt gebruiken.

Nog geen klant? Lees waarom je ExpressVPN voor Apple TV zou moeten nemen.

Ga naar …

De ExpressVPN-app voor Apple TV instellen

 • De VPN-app downloaden
 • De VPN-app instellen

De ExpressVPN-app voor Apple TV gebruiken

 • Met een VPN-serverlocatie verbinden
 • Verbinding met een VPN-serverlocatie verbreken
 • Met een andere VPN-serverlocatie verbinden
 • De app deïnstalleren

De VPN-app downloaden

Ga op je Apple TV naar de App Store en zoek naar ExpressVPN.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (3)

Selecteer Downloaden.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (4)

Selecteer opnieuw Downloaden.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (5)
De ExpressVPN-app wordt gedownload naar je Apple TV.

Als je de ExpressVPN-app niet in je App Store ziet, probeer dan het land van je App Store te veranderen. Merk op dat je je iPhone/iPad moet gebruiken om je App Store-land op Apple TV te wijzigen.

Nadat de app klaar is met downloaden, selecteer je Openen om de ExpressVPN-app te starten.

Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (6)

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

De VPN-app instellen

Selecteer Log in op het welkomstscherm van de app.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (7)

Je kunt je op de volgende manieren aanmelden:

Aanmelden met QR-code (aanbevolen)

 1. Scan de QR-code met je smartphone om in te loggen. Tik op Bevestigen.
 2. Voer het e-mailadres en wachtwoord in van je ExpressVPN-account. Tik op Log in.
 3. Tik op Bevestigen.

Aanmelden met een code van 8 tekens

 1. Ga op een ander apparaat dan je Apple TV naar auth.expressvpn.com/activate.
 2. Voer de code van 8 tekens in die wordt weergegeven op je Apple TV.
 3. Selecteer Doorgaan.
 4. Voer het e-mailadres en wachtwoord in van je ExpressVPN-account. Tik op Log in.

Aanmelden met e-mailadres

 1. Selecteer in de appLog in met e-mailadres.
 2. Voer het e-mailadres en wachtwoord in van je ExpressVPN-account.
 3. Selecteer Log in.

Als je je ExpressVPN-abonnement in de App Store hebt gekocht, kun je je ook aanmelden door Aankoop herstellen te selecteren. Mogelijk word je gevraagd om je Apple ID-wachtwoord in te voeren.

Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (8)

Je ziet een verklaring met details over de informatie die wordt verzameld door de ExpressVPN-app. Selecteer Akkoord en doorgaan om door te gaan.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (9)

Je wordt uitgenodigd om je VPN in te stellen. Selecteer Doorgaan om door te gaan met de installatie.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (10)

In de app zal je het volgende bericht zien: ‘ “ExpressVPN” wil graag VPN-configuraties toevoegen.’ Selecteer Toestaan.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (11)

Je app zal je vragen of je anonieme analyses wilt delen om ExpressVPN sneller en betrouwbaarder te maken. Selecteer je voorkeur om door te gaan.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (12)

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Met een VPN-serverlocatie verbinden

Om te verbinden met een VPN-serverlocatie selecteer je Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (13). Standaard zal ExpressVPN de locatie voorstellen die jou de optimale ervaring biedt, genaamd Smart Location.Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (14)

Zodra je het bericht Verbonden op het scherm van de app ziet, kun je beginnen met veilig streamen in alle vrijheid!
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (15)

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Verbinding met een VPN-serverlocatie verbreken

Om de verbinding met een VPN-serverlocatie te verbreken, selecteer je Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (16) terwijl VPN is ingeschakeld.Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (17)Je weet dat de verbinding is verbroken wanneer op het scherm “Niet verbonden” verschijnt.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (18)

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Met een andere VPN-serverlocatie verbinden

Om met een andere serverlocatie te verbinden, selecteer je Geselecteerde locatie.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (19)

Selecteer de locatie waarmee je mee wilt verbinden. ExpressVPN heeft servers in 105 landen waaruit je kunt kiezen.Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (20)Sommige landen hebben meerdere serverlocaties. Nadat je het land hebt geselecteerd, selecteer je de serverlocatie waarmee je wilt verbinden.
Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (21)ExpressVPN zal automatisch verbinden met de geselecteerde serverlocatie.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

De app deïnstalleren

Om ExpressVPN van je Apple TV te verwijderen:

 1. Zoek de ExpressVPN-app op het beginscherm van je Apple TV en houd vervolgens het midden van het clickpad (Siri Remote 2e generatie of nieuwer) of het aanraakvlak (Siri Remote 1e generatie) ingedrukt.
 2. Selecteer App verwijderen.
  Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (22)
 3. Selecteer Verwijderenof Weggooien.
  Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (23)

Offload verwijdert de app van het beginscherm om opslagruimte vrij te maken. Je Apple TV behoudt echter de gegevens van de ExpressVPN-app voor het geval je deze opnieuw installeert.

Verwijderen verwijdert ook de gegevens van de ExpressVPN-app. Je kunt de app opnieuw downloaden, maar de opgeslagen gegevens worden mogelijk niet hersteld.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Share in FacebookShare in TwitterShare in WhatsappShare in TelegramShare by email

Heeft dit artikel je geholpen?

Het spijt ons dat te horen. Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.

Please enter a valid email address.

Een van onze helpdeskmedewerkers gaat je punt oppakken.

Hoe stel je een VPN in op je Apple TV (tvOS) | ExpressVPN (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6060

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.